Budžet prazan, Vlada nezakonito odgađa porez povlaštenim firmama


Objavljeno: 2021-04-16 12:38Vlada Republike Srpske nastavlja da, mimo zakona, pojedinim poreskim dužnicima izlazi u susret i odgađa plaćanje obaveza iako za to ne ispunjavaju uslove. Tako je prošle godine u nekoliko navrata omogućila dužnicima odgodu plaćanja iako nisu imali sredstva obezbjeđenja ili nisu izmirivali dug na osnovu ranijih rješenja o odgodi plaćanja. 


Foto: Budžet prazan, Vlada nezakonito odgađa porez povlaštenim firmama

Utvrdila je to Glavna služba za reviziju javnog sektora RS revidirajući finansijske izvještaje Poreske uprave RS kojoj je dala pozitivno mišljenje, ali su revizori imali zamjerke na praksu Ministarstva finansija da oprašta velike poreske obaveze.


Naime, zakonom je propisano da o zahtjevu za odgađanje plaćanja poreskog duga uz ispunjenje uslova odlučuje ministar, dok o dugu koji nije veći od 30.000 КM odlučuje direktor Poreske uprave.


Revizori su utvrdili da pojedini poreski dužnici kojima je, rješenjem ministra finansija RS, odgođeno plaćanje dospjelih obaveza nisu obezbijedili dug propisanim sredstvima obezbjeđenja, dok su pojedini ostvarili pravo na odgađanje plaćanja poreskog duga više puta iako po prethodno donesenim rješenjima ne izmiruju uredno obaveze.


Zahtjev za odgađanje plaćanja poreskog duga u 2020. godini Ministarstvu je podnijelo 156 poreskih obveznika za dug u iznosu od 97.528.952 КM. Pozitivno je riješeno 57 zahtjeva na ukupan duga sa kamatama od 40.358.019 КM.


„Na osnovu zaključaka Vlade RS ministar je donio četiri rješenja o odgođenom plaćanju poreskog duga u ukupnom iznosu od 9.092.617 КM bez obezbjeđenja poreskog duga kako je propisano zakonom“, navodi se u izvještaju.


Na ovu praksu revizori su upozoravali i ranijih godina.


Propalim firmama otpisan 21 milion KM


PURS je i u prošloj godini nastavila sa otpisom miliona KM firmama kod kojih je okončan stečaj, a na osnovu rješenja suda.


„Otpisano je 21,1 milion KM potraživanja od preduzeća kod kojih je završen stečaj, likvidacija i po osnovu zastare potraživanja. Rješenja o nenaplativosti po osnovu otpisa stečajnih potraživanja Poreska uprava donosi nakon što stečajni sudija zaključi postupak i donese rješenje koje postane pravosnažno“, piše u izvještaju.


Integrisani informacioni sistem PURS koštao više od 20 miliona KM


Revizori su se osvrnuli i na integrisani informacioni sistem PURS koji je proteklih godina izazivao veliku pažnju javnosti.


Poreska uprava je 2012. godine počela realizaciju projekta „Integrisani informacioni sistem“ koji je baziran na SAP poslovnim rješenjima za upravljanje porezima i prihodima za javni sektor. Ugovor o implementaciji licenciranog softvera za IIS Poreske uprave 2012. godine je zaključen sa „S&T Serbia“ i istekao je 2016. godine.


Кrajem decembra 2017. godine pokrenuti su sudski sporovi u kojima obje ugovorne strane uzajamno traže naknadu štete koju su pretrpjele zbog nerealizacije ugovora. Poreska uprava je polovinom 2017. godine zaključila novi ugovor za ovaj sistem vrijedan 8,36 miliona КM i rokom implementacije od 24 mjeseca.


Takođe, Poreska uprava je krajem 2019. zaključila novi ugovor o realizaciji projektnih usluga integrisanog informacionog sistema. Ukupna vrijednost ugovora sa PDV-om iznosi 3,48 miliona КM sa rokom važenja do 30. aprila 2021. godine.


„Prema informaciji Poreske uprave, implementaciju posljednjeg ugovora obilježile su vanredne situacije, pandemija korona virusa i problemi sa hardverskim resursima na početku godine, te će zbog toga vjerovatno doći do kašnjenja u implementaciji“, navodi se u izvještaju i dodaje da je od početka realizacije projekta do kraja prošle godine u implementaciju integrisanog informacionog sistema uloženo 20,1 milion KM, dok je za uslugu revizije i nadzora plaćeno 221.030 КM.


U revizorskom izvještaju je navedeno i da je PURS zbog povećanog obima posla lani zaključila ugovore na određeno sa 70 radnika na period duži od šest mjeseci bez javnog oglašavanja, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima kojim je propisano da se radni odnos na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla može zasnovati najduže šest mjeseci bez javnog oglašavanja.


Izvor: Capital

Copyright © 2015-2024 Radio BN. Sva prava zadržana.

Razvoj: Slađan Milovanović.