Prioriteti Vlade RS: Nema novca za zaštitu vazduha, kupuju se nove limuzine


Objavljeno: 2020-10-03 11:37Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost (FZZŽ) raspisao tender za nabavku putničkog automobila u vrijednosti od 68.350 KM. Nemaju osigurana sredstva za nužne aktivnosti zaštite vazduha


Foto: Prioriteti Vlade RS: Nema novca za zaštitu vazduha, kupuju se nove limuzine


Mada ministrica finansija Republike Srpske Zora Vidović tvrdi da je, uprkos padu javnih prihoda, budžet RS likvidan i da Vlada uredno izmiruje svoje obaveze, to je daleko od istine.


Žurnal je ranije objavio, a to je našem portalu ponovo potvrđeno iz kredibilnih izvora u Vladi RS, da je entitetski budžet već u minusu od oko 800 miliona maraka, potrebnih da bi se servisirale obaveze, te da će do kraja godine ta cifra narasti blizu milijardu KM.


Vlada RS nije, kako tvrdi Vidovićeva, prva u u regionu počela da pomaže privrednike, zdravstvo i lokalne zajednice kako bi koliko-toliko sanirali posledice izazvane pandemijom korona virusa. Dokaz za to su i dokumenti Poreske uprave RS i Ministarstva finansija RS u posjedu Žurnala, prema kojima je u aprilu podneseno 8.788 zahtjeva privrednih subjekata Vladi RS za pomoć u isplati plata, poreza i doprinosa za taj mjesec, kada većina preduzeća zbog karantina uopšte nije radila.


Od tih 8.788 zahtjeva uvaženo je tek 893 ili 10,1 posto, što je dokaz više da je budžet RS prazan. Isplaćeno je minornih 1.142.791, 63 KM.


NOVA LIMUZINA ZA BOLJU EFIKASNOST


Jedino u čemu institucije ne posustaju, mada je ekonomska kriza u RS sve dublja, a budžet i računi javnih preduzeća i javnih ustanova sve prazniji, jesu nove javne nabavke. Između ostalog i novih službenih automobila.


Tako je Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost (FZZŽ) raspisao tender za nabavku putničkog automobila u vrijednosti od 68.350 KM. Na čelu tog tog Fonda je Srđan Todorović, poslanik Socijalističke partije u Narodnoj skupštini RS. E


fekti rada ovog Fonda nisu baš vidljivi, a Glavna služba za reviziju RS, provela je reviziju učinka ''Funkcionisanje sistema zaštite životne sredine“ i konstatovala mnogobrojne nedostatke u radu institucija koja se bave ovim pitanjem, uključujući i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost.


U izvještaju Glavne službe za reviziju je konstatovano da Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) nije uvijek i u potrebnoj mjeri imao osigurana sredstva za nužne aktivnosti sa ciljem zaštite vazduha, zbog čega je tražio izvora finansiranja kroz komunikaciju sa nadležnim ministarstvima, lokalnim upravama, međunarodnim organizacijama i FZŽS.


„Iako su RHMZ i FZŽS, kao republičke upravne organizacije, po svojim nadležnostima i obavezama u zaštiti vazduha u najužoj povezanosti, RHMZ je za osiguranje potrebnih sredstava za izvršenje godišnjeg plana rada podnosio prijave na objavljene javne pozive FZZŽ, često bez uspjeha“, navedeno je u revizorskom izvještaju.


Riječju, FZZŽ nije mnogo mario ni za pozive u pomoć RHMZ ni za kvalitet vazduha, koji je, posebno prošle zime u Banjaluci bio katastrofalan i ozbiljno je ugrožavao zdravlje stanovništva.


S druge strane, Todorović je sa gradonačelnikom Banjaluke Igorom Radojčićem 10. juna potpisao Ugovor o nabavci oko 300 novih kontejnera za smeće koji će biti postavljeni na više lokacija u gradu. Prema Ugovoru, Grad Banjaluka i FZZŽ su se obavezali da će izdvojiti po 100.000 KM za nabavku oko 300 novih kontejnera.


To bi moglo biti hvale vrijedan potez, da većinski vlasnik „Čistoće“ Banjaluka, nije tajkun Mladen Milanović Kaja i njegova firma „Tržnica“. Kaja je tako dobio na poklon kontejnere, koje je, u stvari, trebalo da plati on sam, odnosno njegova firma.


Nema informacija da su Todorović i Radojičić insistirali i na rješavanju pitanja piralena u krugu „Incela“, koji godinama truje gradjane Banjaluke.


SOCIJALIZACIJA DJECE


Osim FZZŽ, nova službena vozila nabavio je i Fond za dječiju zaštitu RS. Ovaj Fond je 9. septembra potpisao ugovor sa „Autoradom“ iz Pelegićeva o nabavci službenih vozila (ne navodi se koliko), u vrijednosti od 54.871,80 KM.


Zanimljivo je da je Glavna služba za reviziju ranije upozorila rukovodstvo Fonda da nabavke roba i usluga vrše u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, jer su u tom segmentu uočeni propusti.


Tako je navedeno da je za nabavku usluge vanlinijskog prevoza učesnika u projektu „Socijalizacija djece Republike Srpske“ utvrđene su neusklađenosti sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14). Nabavka je pokrenuta otvorenim postupkom, na koji je uložena žalba Kancelariji za razmatranje žalbi, pa je Fond 08.05.2019. godine donio Zaključak o obustavljanju postupka do okončanja žalbenog postupka.


S obzirom na vremenski period u kojem je planirano provođenja projekta, Fond je, kako ne bi doveo u pitanje realizaciju projekta, 07.05.2019. godine pokrenuo pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, iako nisu ispunjeni zakonski uslovi za njegovu primjenu.


Sa ponuđačem „Neobas“ d.o.o. Banja Luka zaključen je 16.05.2019. godine okvirni sporazum na iznos od 102.333 KM (bez PDV-a). Pored navedenog, postavljeni uslovi u tenderskoj dokumentaciji koji se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača nisu srazmjerni predmetu nabavke, jer mogu imati ograničavajući karakter na konkurenciju, a odnose se na zahtjev da ponuđač između ostalog mora da posjeduje u vlasništvu ili zakupu po osnovu „leasing- a“ i jedan autobus sa minimalno 85 komercijalnih sjedišta (ovaj kvalifikacioni uslov nije bio definisan u pomenutom otvorenom postupku), što nije u skladu sa članom 44. stav (3) zakona.


Izvor: RTV BN

Copyright © 2015-2024 Radio BN. Sva prava zadržana.

Razvoj: Slađan Milovanović.