Od danas više nema rominga!


Objavljeno: 2021-07-01 09:32Od danas u zemljama Zapadnog Balkana, maksimalna cijena naknada za roming u mobilnoj telefoniji primjenjivaće se skladu sa pravilom 'kao u domaćem saobraćaju'. 


Foto: Od danas više nema rominga!

Ovo se odnosi na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju. To je definisano Sporazumom o sniženju cijena usluga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana kojeg su zemlje Zapadnog Balkana potpisale na digitalnom samitu u aprilu 2019. godine u Beogradu, a koji je stupio na snagu 1. jula 2019. godine.

 

Uvođenjem pravila "u romingu kao u domaćem saobraćaju" korisnici će plaćati usluge u skladu sa tarifnim paketom koji su ugovorili sa svojim operaterom za domaći saobraćaj, odnosno neće plaćati dodatne naknade kada putuju unutar zemalja regiona Zapadnog Balkana.

Ovo je prvi nagovještaj uspostavljanja "mini šengena" u zemljama Zapadnog Balkana.


Izvor: BN

Copyright © 2015-2024 Radio BN. Sva prava zadržana.

Razvoj: Slađan Milovanović.